چطور کار میکند

بعد از ثبت نام در سایت،شما می توانید از منوی سمت راست وبسایت خود را اضافه نمایید و برای کسب امتیاز می توانی از گزینه کسب امتیاز استفاده کنید ما 100درصد بازدید شما را به به سایتتان باز خواهیم گرداند

چطور کار میکند ?

  • اضافه کردن وب سایت

    وبسایت خود زا برای دریافت بازدید ثبت کنید .

  • کسب امتیاز

    با بازدید از سایت دیگران(بدون دخلالت دست و کاملا اتوماتیک) امتیاز بازدید کسب کنید

  • دریافت بازدید کننده رایگان

    هنگامی که امتیاز دریافت کنید بلا فاصله توسط دیگران از وبسایت شما بازدید خواهد شد .